Устав (2020) «Chirchiq qishloq xo’jaligi zavodi» : Здесь

Устав (2019) «Chirchiq qishloq xo’jaligi zavodi» : Здесь

Устав (2016) «Chirchiq qishloq xo’jaligi zavodi» : Здесь

Устав (2014) «Chirchiq qishloq xo’jaligi zavodi» : Здесь

Guvohnoma «Chirchiq qishloq xo’jaligi zavodi» : Здесь